• lawnt_1

    RE at Ysgol Y Lawnt

    Mae Addysg Grefyddol yn rhan annatod o fywyd yn Ysgol y Lawnt. O ganlyniad i hunan werthuso rydym wedi addasu'r ffordd y dysgir Addysg Grefyddol drwy’...

Religious Education in Wales

Ysgrifennwyd y sylwadau canlynol gan ddisgyblion blwyddyn 13 (17 ac 18 oed) yn Ysgol Dinas Brân – Llangollen - Cymru